Tag Archives: avtozavodskaya
Minsk Metro Blast
minsk-metro-blast

This infograhpic provides information for the metro blast at the Minsk metro station in April 2011. It provides information for…